Sử dụng VidIQ

This guide we show how to use VidIQ:

Bước 1: Tải và giải nén extension của VidIQ từ Henull

  • Truy cập vào tài khoản HEnull của bạn để tải xuống và cài đặt extesion

  • Mở thư mục chứa file đã tải về

  • Giải nén extension bằng cách click chuột phải, sau đó chọn Extract to "tên tệp" hoặc Extract files...

Bước 2: Cài đặt extension của VidIQ

  • Mở trình duyệt Chrome trên Pc của bạn

  • Ở góc trên cùng bên phải, click vào dấu 3 dấu chấm nằm dọc > Extensions

  • Bật chế độ Developer mode bằng cách đánh dấu vào hộp kiểm ở góc trên bên phải. Sau đó bấm vào nút "Load unpacked extension...". Chọn thư mục chứa Extension đã giải nén > Select Folder

  • Extension đã được cài đặt thành công, bạn có thể đóng tab này

Bước 3: Sử dụng extension

Sau khi cài đặt extension, truy cập vào Henull, click vào Browser phía dưới VidIQ.

Rồi mở một tab mới truy cập vào Youtube click vào các video để sử dụng.

Video hướng dẫn

Last updated