Tìm link tải Henull App

Hướng dẫn:

  • Cài đặt Henull Desktop App cho Windows OS

  • Cài đặt Henull Desktop App cho Mac OS

Application chỉ hoạt động đúng cách trên trình duyệt Chrome. Vui lòng chạy ứng dụng Henull và giữ nó mở trong khi sử dụng sản phẩm.

Sau khi ứng dụng Henull được cài đặt, hãy chạy Henull App rồi truy cập vào tài khoản Henull của bạn, đi đến PURCHASED, click vào tab Shared Tools rồi click vào Application phía dưới sản phẩm để sử dụng.

Bạn chỉ cần cài đặt Henull App trong lần sử dụng đầu tiên. Với những lần sử dụng tiếp theo, hãy chạy Henull App rồi click vào Appliction để sử dụng. Lặp lại bước này nếu bạn sử dựng một Pc khác.

Last updated