Cách tải file từ SeRocket

Click chuột phải vào file cần tải, chọn "Copy link address".

Sau đó mở một Tab mới, dán link vừa sao chép vào (Ctrl+V) rồi ấn Enter để tải xuống.

Last updated