Hướng dẫn sử dụng tài khoản Adobe Full App

Truy cập vào tài khoản Henull đi đến PURCHASED, click vào INDIVIDUAL tab để nhận thông tin tài khoản Adobe Full App.

  • Truy cập vào Adobe, nhập email, click Tiếp tục

  • Nhập mật khẩu rồi click Tiếp tục để đăng nhập

Nếu bạn chưa từng cài các phầm mềm của Adobe trước đây, hãy tải và cài đặt Creative Cloud

Sau đó bạn chỉ cần chọn và tải xuống phần mềm muốn sử dụng để cài đặt nó vào máy tính của bạn

Last updated