Hướng dẫn xác nhận tài khoản Henull

Xác nhận địa chỉ email mua hàng

Kiểm tra email mua hàng của bạn (trong hộp thư hoặc thư rác) để nhận thư xác nhận từ Henull. Hoặc tìm email có tiêu đề "Confirm your Henull account".

  • Nếu sử dụng Gmail, bạn có thể tìm ở đây.

  • Bạn có thể không nhận được email xác nhận nếu sử dụng mail Yahoo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Mở mail và click "Confirm your email address" để xác nhận tài khoản. Email được gửi từ [email protected]

Nếu bạn không nhận được email sau khi đã thực hiện các bước trên hãy kiểm tra xem bạn đã nhập đúng địa chỉ email khi đặt hàng.

Email xác nhận là email mà bạn điền vào THÔNG TIN THANH TOÁN khi đặt hàng. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra bạn đã nhập một địa chỉ email hợp lệ vào biểu mẫu của chúng tôi.

Không nhận được email xác nhận?

Dưới đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục:

  • Email xác nhận ở trong mục thư rác: Nếu email ở đó thì vui lòng đánh dấu email là không phải thư rác/not spam.

  • Kiểm tra xem bạn có đang sử dụng đúng email không. Nếu bạn có nhiều email, bạn có thể đang sử dụng sai.

  • Bạn điền sai email khi thanh toán hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Nếu hộp thư đến của bạn đã đầy, bạn có thử các cách sau:

  1. Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận tin nhắn mới khi hộp thư đến đã đầy. Hãy thử làm trống thư mục rác của bạn bằng cách nhấp chuột phải vào Junk Email > Delete all.

  2. Bạn cũng có thể xóa các email không mong muốn khỏi hộp thư đến hoặc các thư mục lưu trữ

  3. Lưu ảnh và tài liệu vào OneDrive/Google Drive là một cách khác để thêm dung lượng cho email của bạn.

Last updated