Cài đặt Henull app cho Windows OS

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn tất cả các bước bạn cần để cài đặt Henull App cho Windows OS.

Bước 1: Download Henull App

Bước 2: Cài đặt và khởi chạy

  • Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, mở tệp đã vừa tải xuống để bắt đầu cài đặt Henull App.

  • Click vào Henull App để khởi chạy

Khắc phục lỗi khi cài đặt Henull App

Cảnh báo không hiển thị cho mọi thiết bị. Tùy thuộc vào cài đặt hệ thống, bạn có thể gặp thông báo: "Windows Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting…"

  • Để giải quyết vấn đề này, bạn click "More Info"

  • Sau đó click "Run Away" để tiến hành cài đặt

Henull app chỉ hoạt động trên Chrome.

Video hướng dẫn

Last updated